Nuty

SKRZYPCE

Parametry nagrań audio-wideo: nagrania powinny zawierać prezentację z jednego ujęcia bez montażu, na nagraniach wideo muszą być widoczne twarz oraz sylwetka kandydata, utwory mogą być wykonywane z nut. Nagranie wideo musi być przesłane w postaci linku do serwisu YouTube (video niepubliczne) zgodnie z zasadami korzystania z serwisu YouTube.

PROGRAM SOLO:

1. W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:
III Koncert G-dur KV 216, IV Koncert D-dur KV 218, V Koncert A-dur KV 219

2. J.S.Bach – dwie kontrastujące części z wybranej Partity lub Sonaty na skrzypce solo

PROGRAM ORKIESTROWY (fragmenty):

1. W. A. Mozart – Symfonia 39, Es-dur, KV 543
IV część – od początku do repetycji (takt 104)

2. R. Schumann – Symfonia nr 2, C-dur, op. 61
Scherzo – Allegro vivace scherzo – od początku do a tempo (takt 54)

3. R. Strauss – Don Juan
I część Allegro molto con brio – od początku do litery A

4. J. Brahms – Symfonia nr 4, e-moll, op. 98
III część – Allegro giocoso – od początku do litery B

5. B. Bartok – Concerto for orchestra
V część Un poco meno mosso takty 265 – 317

PLIKI DO POBRANIA:

ALTÓWKA

Parametry nagrań audio-wideo: nagrania powinny zawierać prezentację z jednego ujęcia bez montażu, na nagraniach wideo muszą być widoczne twarz oraz sylwetka kandydata, utwory mogą być wykonywane z nut. Nagranie wideo musi być przesłane w postaci linku do serwisu YouTube (video niepubliczne) zgodnie z zasadami korzystania z serwisu YouTube.

PROGRAM PRZESŁUCHANIA:

Do wyboru jeden z poniższych utworów.

1. Koncert klasyczny, I cz. z kadencją: C. Stamitz – Koncert D-dur op. 1 lub 
F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur
2. J. S. Bach – suita wiolonczelowa
3. M. Reger – suita altówkowa

PROGRAM ORKIESTROWY (fragmenty):

1. H. Berlioz – Uwertura „Karnawał rzymski” op. 9,
2. F. Mendelssohn Bartholdy – „Sen nocy letniej”, op. 61, cz. 1, Scherzo
3. A. Bruckner – Symfonia nr 4 Es – dur, op. 104 „Romantyczna”, cz. 2
4. S. Rachmaninow – Symfonia nr 2, e – moll, op. 27, cz. 2
5. R. Strauss – „Don Juan” op. 20 – podany fragment

PLIKI DO POBRANIA:

WIOLONCZELA

Parametry nagrań audio-wideo: nagrania powinny zawierać prezentację z jednego ujęcia bez montażu, na nagraniach wideo muszą być widoczne twarz oraz sylwetka kandydata, utwory mogą być wykonywane z nut. Nagranie wideo musi być przesłane w postaci linku do serwisu YouTube (video niepubliczne) zgodnie z zasadami korzystania z serwisu YouTube.

PROGRAM SOLO:

1. J. S. Bach: dowolna część z suit na wiolonczelę solo BWV 1007-1012
2. Dowolny koncert wiolonczelowy (I cześć z kadencją).

PROGRAM ORKIESTROWY (fragmenty):

1. W. A. Mozart: Uwertura „Wesele Figara” (takty 1 – 34)
2. L. van Beethoven: Symfonia nr 7 op. 92, część I (takty 278 – 299)
3. J. Brahms: Symfonia nr 2, część II (takty 1 – 15)
4. J. Brahms: Symfonia nr 3, część III (takty 1 – 98)
4. F. Mendelssohn: Symfonia nr 4 „Włoska”, część IV (takty 30 – 52)
5. P. Czajkowski: Symfonia nr 6 op. 74, część II (takty 1 – 24)

PLIKI DO POBRANIA:

KONTRABAS

Parametry nagrań audio-wideo: nagrania powinny zawierać prezentację z jednego ujęcia bez montażu, na nagraniach wideo muszą być widoczne twarz oraz sylwetka kandydata, utwory mogą być wykonywane z nut. Nagranie wideo musi być przesłane w postaci linku do serwisu YouTube (video niepubliczne) zgodnie z zasadami korzystania z serwisu YouTube.
Cały program musi być grany w stroju orkiestrowym, bez tłumików, bez repetycji i bez 5-struny.

PROGRAM SOLO:

Do wyboru:
1. Dowolny Koncert Kontrabasowy (I część z kadencją).
2. J. S. Bach – IV Suita wiolonczelowa „Sarabanda”
3. J. S. Bach – III Suita wiolonczelowa „Gigue”

PROGRAM ORKIESTROWY (fragmenty):

1. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll, cz. I, (takty 114-138; 191-217)
2. Strauss – „Życie bohatera” – zaznaczone fragmenty
3. Britten – „Young Person’s guide” (solo), zaznaczony fragment
4. Szostakowicz – V Symfonia d-moll, cz. I, takty 165-183;

PLIKI DO POBRANIA: